Básník, výtvarník, překladatel

Další zdroje

Fónická poezie Ladislava Nováka

http://www.radio.cz/cz/rubrika/knihy/fonicka-poezie-ladislava-novaka