Básník, výtvarník, překladatel

Literární tvorba

Od poloviny padesátých let tvořil Ladislav Novák své první onomatopoické básně, které byly tvořené pouze jednotkami zvukové stavby, fonémy. 

Za protektorátu přispíval do ilegálního cyklostylovaného časopisu Vítr (Třebíč, 1944-1945) a v tamní edici Vysočina pravděpodobně vydal sbírku Zpívající tulák (1944). 

První básně publikoval již roku 1943 v Lidových novinách a později v roce 1946 v Akordu. 

Angažoval se také jako herec ochotnického divadla Sokolská scéna v Třebíči. V roce 1957 se díky tomuto spolku dostal do Vídně, kde se seznámil s výtvarnými díly Jacksona Pollocka, která jej v jeho další umělecké tvorbě významným způsobem ovlivnila.

Od roku 1958 do konce 60. let Ladislav Novák tiskl básně a překlady poezie ve Světové literatuře, později mj. i v Hostu do domu, Tváři, Sešitech pro mladou literaturu, Výtvarné práci, Literárních novinách, Orientaci, též v třebíčském Kulturním zpravodaji a v katalozích vlastních výstav.

Aktivně se podílel na činnosti mezinárodního sdružení básníků a malířů Phases, přispíval do jeho stejnojmenných ročenek a v roce 1964 se podílel na velké skupinové výstavě v Bruselu. V témže roce uveřejnil několik ukázek z jeho textů brazilský časopis Invencao (Sao Paulo), přispěl i do rakouského časopisu Manuskripte (Štýrský Hradec).

Po roce 1970 nesměl publikovat (v nakladatelství Blok se ztratil jediný strojopis sbírky veršů Ortodoxní hereze).

V samizdatu byly zveřejněny knihy Z Receptáře (1976, básně z let 1964-1967) a Receptář (1988, básně z období 1964-1973). Přispěl rovněž do samizdatových sborníků Pozdravy Jaroslavu Seifertovi (1971), Zima (Brno 1973), Pohledy 1 (Petlice 1976, ed. Václav Havel), Na střepech volnosti (Česká expedice 1987, ed. Zdeněk Hrubý) a do antologií Básníci a samotáři (1984, ed. Ondřej Fibich a Jiří Brixi) a Almanach 1988 (1988).

Od roku 1990 uveřejňoval své texty mj. v Analogonu, Souvislostech a též v periodikách Naším krajem Šlépěje kultury západní Moravy (obojí v Třebíči).

 

10 iterpretovaných kreseb

1968 10 iterpretovaných kreseb

UMPRUM (bibliofilie)

8 básní pro Acnavi

1997 8 básní pro Acnavi

Milostná poezie pro autorovu pozdní múzu. Poezie se skládá z 8 básní, které jsou řazené sestupně. Názvy básní:

8. O věčně se vracejícím slunovratu a jedné tajemné sudbě
7. Za noční bouře
6. Mé absurdní štěstí
5. Na zámku Kozel (u příležitosti mé výstavy tamtéž)
4. Neblahé znamení (morfické rezonance)
3. Půlnoční verše
2. Netrpělivé čekání
1. Finále

Nakladatelství vytisklo 200 výtisků.

Graficky upravila Světlana Kořánová, litografii zhotovilo studio Franklin.

Žánr: Poezie

Počet stran: 8

Bouřková mračna

1993 Bouřková mračna

Autor se především věnuje tzv. fonické poezii, která klade důraz na určité zvukové navození události či atmosféry. To uskutečňuje kultivovaným výrazem, v němž jazyková stránka a smysl pro plošnou skladebnou interpretaci zůstává v naprosté jednolitosti.

Verše výtvarníka a experimentálního básníka, byly napsané během patnáctiletého období.

Toto dílo se řadí mezi neexperimentální poezii z 60. - 80. let.

Žánr: Poezie

Počet stran: 55

Gedichte für bewegte Rezitation

1970 Gedichte für bewegte Rezitation

Literarisches Colloquium Berlin

Livre de Recettes

1997 Livre de Recettes

Clémence Hivres

Má posedlost

1998 Má posedlost

Žánr: Naučná literatura – Biografie a memoáry

nakl. Emanuel Ranný

Počet stran: 62

Malý slovník naučný

2007 Malý slovník naučný

Soubor textů vznikl v polovině šedesátých let 20. století a do současnosti se dochoval pouze v rukopise, aniž by byl kdy knižně publikován. Tato „sbírka“, někdy též odbornou literatuurou uváděná pod názvem Nenauční slovník kuriozit a zbytečných vědomostí, bohatě reflektuje autorovo básnické atextové experimentátorství a zmiňuje některé novátorské koncepty, skrze které se Ladislav Novák pokoušel nově nahlížet možnosti básnického vyjádření. Na jedné straně se sice primárně jedná o soubor abecedně řazených drobných textů, které paradují formu i obsah výkladových slovníků, na straně druhé jednotlivé hesla naznačují i různé netradiční přístupy k tvorbě textu – např. Autorovy osobité alchymáže, glosolalie, vizuální básně-interpretace náhody, texty-asociativní makromolekuly, pyramidální či spečené texty nebo některé surrealistické postupy. 

Žánr: Naučná literatura

Počet stran: 146

Neztracené básně

2000 Neztracené básně

Sbírka básní, která se překvapivě liší od autorovy obecně známé polohy experimentátora, vydávající svědectví o básníkově skryté tváři, „tradičních“ neexperimentálních básní. Uchoval, sestavil a průvodním slovem opatřil Ivan Slavík.

Obsahuje rané Novákovy básnické texty, které se hodnotově opírají o náboženskou transcendenci a zachovávají relativně tradiční veršovou a strofickou fakturu. Jedná se o básně, které se zachovaly jako součást bohaté korespondence, kterou Novák v padesátých a šedesátých letech vedl s Ivanem Slavíkem.

Žánr: Poezie

Počet stran: 184

Píseň o Acnavi

1997 Píseň o Acnavi

Reprodukované froasáže Ladislava Nováka jsou formátu 560 x 380 mm - Pohár lásky pro Isoldu a Tristana (jako pro nás oba, Acnavi 1996) a formátu 640 x 500 mm - Píseň o Acnavi. Poezie obsahuje celkem 4 froasáže:

1. Pohár lásky pro Isoldu a Tristana (jako pro nás oba, Acnavi 1996)
2. Píseň o Acnavi I. 1996
3. Píseň o Acnavi II. 1996
4. Píseň o Acnavi III. 1996

a 4 básně:

1. Na pozdním vrcholu mého života
2. Podivný kosmický sen
3. Píseň o Acnavi
4. Epilog který je zároveň i prologem

Text o autorovi napsal Jiří Valoch.
Graficky upravil Václav Fiala.
Vyšlo v nákladu 300 výtisků.

Žánr: Poezie

Počet stran: 15
 

Písně Vrbovýho proutku (eskymácká poezie)

1965 Písně Vrbovýho proutku (eskymácká poezie)

Eskymácká či – jak se dnes říká – inuitská poezie shrnutá v souboru Písně Vrbovýho proutku okouzluje prapůvodní prostotou lidských hodnot, jež sdílíme všichni bez ohledu na to, k jaké rase nebo kultuře na tomto světě patříme. Přeložil Ladislav Novák.

Žánr: Poezie

Počet stran: 122

Pocta Jacksonu Pollockovi

1968 Pocta Jacksonu Pollockovi

První česká sbírka experimentální poezie obsahuje zejména vizuální kreace Ladislava Nováka (preparované texty a konstelace).

Žánr: Poezie

Počet stran: 166

Proměny pana Hadlíze

1995 Proměny pana Hadlíze

Cyklus barevných froasáží je provázen básněmi v próze a úvodními a závěrečnými texty. Vrcholné dílo známého třebíčského výtvarníka a básníka spojuje slovo a obraz v nedělitelný celek, fascinující silou imaginace, hravostí, vynalézavostí i osudovostí.

Žánr: Poezie

Počet stran: 48

Receptář

1992 Receptář

Tato kniha obsahuje texty vydané jako samizdat Jaroslavém Kořánem v lednu 1988. Přiřazen byl pouze závěrečný oddíl „Putování s ichivory“ včetně fotografií. Původní samizdatové vydání bylo uvedeno těmito řádky: Jak čísti receptář Ladislava Nováka:

Jakmile se toto pozoruhodné dílo ocitne v tvých rukou (at už za úplatu, výpůjčkou či krádeží), bezokladně je svěř svému dobrému příteli, o němž jsi pevně přesvědčem, že je nenávratně ztratí.

Tím větší bude tvá radost a čtenářský prožitek, když se pak po letech Receptář k tobě zčistajasna navrátí, jak může dosvědčit pisatel těchto řádků.

Žánr: Literatura česká

Počet stran: 152

Textamenty

1968 Textamenty

Soubor experimentálních próz, předsatavujících humorné až sakrastické postihování živonostních dějů, jevů, lidských projevů a charakterů. Formou jde o básnické úvahy, pohledy, postřehy a krátké jednoduché děje, v nichž se uplatňuje absurdita, asociace, slovní hříčky apod. Autor si zde ověřuje nové tvůrčí postupy.

Žánr: Poezie

Počet stran: 50

the transformations of mr.hadlíz

2002 the transformations of mr.hadlíz

Twisted Spoon Press, Praha

Zámostí

1994 Zámostí

Poetické vyjádření obdivu nad fascinujícími tajemnými zákoutími rodného města Třebíče.

Žánr: Literatura česká

Počet stran: 36

Zapomenuté básně

1996 Zapomenuté básně

Výbor z knižně nepublikovaných básní ilustrovaný 8 autorovými froasážemi s dodatkem 9 milostných básní Jaroslava Hadlíze 1944-1996.

Básně, které napsal Ladislav Novák jsou: To nejlepší, Vládce města, Transport, Na nábřeží, Večeře ve třech, Vášnivé víření (Vítězství víry?), Smuteční pochod, Za vlády velikých chánů, Okno, Moudrost, Šípkový keř, Lilie, Letní večer, Hlasy, Opožděná reprisa, Óda o jaru, kterou jsem složil dne 22. května 1967, zatím co jsem se holil, Jiná utkvělá představa, Topografie, Starší muž v polovině května, Veliká mořská báseň čili Kapky v igelitových kápích, Malá stékající kapka z mých froasáží, Vrnící skvrny a báseň V den mých pětašedesátých narozenin.

Básně, které jsou v této poezii také obsaženy, ale napsány od Jaroslava Hadlíze jsou: Jitřní, Příliš krátká rekapitulace, Jsi pro mne záchranný pás, Prosba, Sen, Chvála absurdity, Milostná píseň stárnoucího básníka, Vzývání a Předjaří 1996.

Žánr: Poezie

Počet stran: 60

Závratě

1968 Závratě

Verše meditující o míjení času, verše milostné, verše a básnická próza, které na jakési bezobsažné řadě asociací vyzdvihují humorným způsobem stránku formální, jako je např. Dělení slov mimo švy (k-terý, zác-hod) nebo nahrazování písmen diakritickými znaménky a číslicemi (potkáš-li člověka v n,m človk5 b2ď t,n kdo ř9k5 5ano ...), též humorná scénka s absurdním tématem (Giorginova Bouře).

Žánr: Poezie

Počet stran: 108

Zrození duhy: indiánská poezie

1978 Zrození duhy: indiánská poezie

Parafráze indiánské poezie od Ladislava Nováka

První oddíl – z plání a pralesů – podává čtenáři v širokém výběru poezii lovců, sběračů a primitivních zemědělců z rozlehlých oblastí Severní, Střední a i v menší míře Jižní Ameriky.

Druhý oddíl – Příběh Haskáana a Nej-jí-by přeložený z knížky Claire Gollové peaus rouges, zachycuje dobu, kdy zapuzeni do těsně vymezených rezervací nacházejí Indiáni téměř jedinou útěchu v horoucí písni.

Ilustrace podle indiánských předloh volně překreslil Ladislav Novák.

Žánr: Poezie

Počet stran: 124